Behandling av artrit/meningit

Rasinformation | Artrit | Meningit | Huvudsidan | Nytt på sidan

Självklart skall medicinering alltid ske efter veterinärs ordination! Diagnos måste naturligtivs ställas och medicineringen anpassas efter individen och utbrottets art. Definitivt inget man mixtrar med själv!!! Här vill vi bara dela med oss av våra erfarenheter, det kan t. ex. vara intressant att se hur omfattande medicineringen är.

Det verkar som om det är ytterst viktigt att hunden får en mycket långsam nedtrappning av kortisonet. Så här medicinerades Muffins när hon var sjuk, det fungerade mycket bra och hon har inte haft några återfall. Upplägget är rekommenderat av Torkel Falk på Helsingborgs djursjukhus.

  1. Boosterdosen på sjukhuset är vi inte helt säkra på, men den var hög troligen 40 mg/dag i två givor och två dagar.
  2. Därefter fick hon 20 mg/dag fördelat på två givor under två veckor.
  3. Nästa steg var att bara ge henne varannan dag, utan att sänka dosen, d. v. s. hon fick 20 mg/varannan dag. Anledningen till att man går ner på varannan dags dos är att hunden inte ska sluta bilda eget kortison. Detta pågick i ytterligare två veckor.
  4. Efter dessa två veckor halverades dosen till 10 mg/varannan dag.
  5. Slutligen halveras dosen varannan månad, förutsatt att hunden inte visar några som helst tecken på återfall, då backar man genast ett steg och väntar ett tag innan man sänker dosen igen.
  6. Till slut får hunden en 1/4 tablett varannan dag, d. v. s. ca 1/4*5 mg/varannan dag, det har då gått ungefär 8 månader. Behandlingen avslutas när hunden ätit detta i två månader.


Rasinformation | Artrit | Meningit | Huvudsidan | Nytt på sidan

Helen Häggström
agrosofen@spray.se
Senast ändrad 2001-01-12
http://agrosofen.windygates.com

© Helen 1999-2001